Privacy statement

Uitgeverij Smit B.V., gevestigd aan de Dillenburgstraat 27b (5652 AM) in Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen alle websites van Uitgeverij Smit B.V..

Op grond waarvan mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens voor een aantal redenen verwerken. Een daarvan is wanneer wij deze gegevens nodig hebben om een overeenkomst met u te sluiten en deze uit te voeren.

We mogen ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing (denk hierbij aan e-mail of geadresseerde post). Dit is een vorm van marketing waarbij een bedrijf direct in contact treedt met individuele (potentiële) klanten. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor analyse-doeleinden. Zo gebruiken we bijvoorbeeld uw klikgedrag in e-mails om het bereik en de effectiviteit van die e-mails in kaart te brengen en te analyseren. Uw klikgedrag kunnen we verder ook gebruiken om u service te verlenen.

Een andere reden waarom wij uw persoonsgegevens mogen verwerken is op basis van een wettelijke plicht of een algemeen belang.

Wanneer nodig, dan vragen wij u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij uw e-mailadres willen gebruiken voor het sturen van een nieuwsbrief of wanneer wij bepaalde cookies willen gebruiken om uw surfgedrag te kunnen volgen om uw ervaring op onze website beter te maken.

Profielen

We willen voorkomen dat u aanbiedingen te zien krijgt die voor u niet interessant zijn.

Door uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar te combineren, kunnen wij profielen aanleggen. Met deze profielen kunnen wij bijvoorbeeld een passende nieuwsbrief sturen of gepersonaliseerde aanbiedingen doen tijdens uw bezoek op onze website of websites van derden, maar ook als u telefonisch contact met ons opneemt.

Of u wel of geen gepersonaliseerde aanbiedingen op onze website of websites van derden wilt ontvangen, kunt u zelf regelen. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie statement.

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Wanneer nodig, verstrekken wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens aan externe partijen. Deze externe partijen mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten gerelateerd aan de overeenkomst met Uitgeverij Smit B.V.

Wij schakelen alleen externe partijen in wanneer wij hen nodig hebben om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. De externe partijen mogen uw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Wij zullen geen persoonsgegevens aan andere partijen doorverkopen.

In uitzonderlijke gevallen zou het ook kunnen voorkomen dat Uitgeverij Smit B.V. op grond van de wet verplicht is om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan zich voordoen indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons indient.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

De meeste persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EU. Soms is het noodzakelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen buiten de EU. Uitgeverij Smit B.V. zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd.

Wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan partijen buiten de EU, dan maakt Uitgeverij Smit B.V. gebruik van landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat deze landen een passend beschermingsniveau waarborgen of gebruikmaken van standaard EU-clausules.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen. Daarnaast hebben wij ook te maken met wettelijke bewaartermijnen. Zo verplicht de fiscale wetgeving ons om financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Zijn uw gegevens nodig voor het instellen of het uitoefenen van een rechtsvordering dan biedt de wet ons de mogelijkheid uw persoonsgegevens hiervoor te bewaren.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Veel van uw persoonsgegevens zijn zichtbaar voor u in de beveiligde omgeving van Uitgeverij Smit B.V.. Als de persoonsgegevens niet juist zijn, kunt u deze zelf aanpassen. Heeft u een specifiek verzoek tot inzage, dan kunt u dit kenbaar maken via de beveiligde omgeving van Uitgeverij Smit B.V.. Dit geldt ook voor het tijdelijk beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens. U kunt daarnaast ook een verzoek indienen wanneer u uw persoonsgegevens wenst over te dragen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Zodra wij het verzoek hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging. Wanneer wij gegronde reden hebben om niet mee te werken aan uw verzoek dan zullen wij dat mededelen.

Heeft u toestemming gegeven voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u die altijd weer intrekken. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarna niet meer.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Uitgeverij Smit BV
Dillenburgstraat 27b
5652 AM EINDHOVEN

T: 040-2047556
E: info@rijschoolservice.nl

Wijziging van het privacy statement

We kunnen dit privacy statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om het privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken.

De laatste wijziging was op 6 maart 2021.

COOKIES

Uitgeverij Smit B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee wordt bijvoorbeeld uw gebruikersnaam onthouden en krijgt u informatie die voor u persoonlijk relevant is.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website worden opgeslagen en uitgelezen op het apparaat waarmee u die website bezoekt, zoals een computer, smartphone of tablet. Cookies en vergelijkbare technieken worden toegepast op alle Uitgeverij Smit B.V. websites. Het gebruik van cookies is belangrijk voor de dienstverlening door Uitgeverij Smit B.V. en we willen u dan ook zo goed mogelijk over dit gebruik informeren. Als we hieronder spreken over cookies, bedoelen we cookies én vergelijkbare technieken.

Met behulp van cookies zorgt Uitgeverij Smit B.V. er onder meer voor dat u bij een bezoek aan de website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of dezelfde gegevens moet invoeren. We maken het surfen op de website daarmee makkelijker voor u. Daarnaast kunnen we met cookies bijvoorbeeld de inhoud van u winkelwagentje voor u onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Hieronder leggen wij uit welke soorten cookies Uitgeverij Smit B.V. gebruikt om haar diensten mogelijk te maken.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn vaak noodzakelijk en onmisbaar voor een goede werking van onze website, denk aan bijvoorbeeld goede beeldscherminstellingen en onthouden van ingevulde formulieren.

Analytische cookies

Cookies in deze categorie zijn nodig om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het gebruik van de klant. Op deze manier analyseren wij het gebruik van de website met Google Analytics. Vervolgens optimaliseren wij de gebruiksvriendelijkheid. Vanwege de minimale impact van deze cookies op je privacy is hier geen voorafgaande toestemming nodig.

Social media cookies

Wij maken daarnaast ook gebruik van Vimeo video’s. Bij het embedden van een video uit Vimeo worden ook cookies gebruikt. Dit zodat Vimeo en Uitgeverij Smit B.V. bijvoorbeeld kunnen meten vanaf welke website een kijker vandaan komt en hoelang iemand naar een video kijkt. Deze gegevens worden anoniem verzameld.

Blokkeren van cookies

Het is ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig worden ingesteld, dat cookies niet geaccepteerd worden. De manier waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van Uitgeverij Smit B.V. websites niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.

Cookies achteraf verwijderen

Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.